IMG_20140711_0004.jpg
IMG_20140711_0001.jpg
IMG_20140711_0002.jpg
IMG_20140711_0005.jpg
5
5

(sound text) 2013

pencil & type on Eaton's Corresable Bond

11" x *.5

Sri Iantra
Sri Iantra

(sound text) 2013

pencil & type on Eaton's Corresable Bond

11" x *.5

 

IMG_20140711_0004.jpg
IMG_20140711_0001.jpg
IMG_20140711_0002.jpg
IMG_20140711_0005.jpg
5
Sri Iantra
5

(sound text) 2013

pencil & type on Eaton's Corresable Bond

11" x *.5

Sri Iantra

(sound text) 2013

pencil & type on Eaton's Corresable Bond

11" x *.5

 

show thumbnails